Økonomi

Økonomien i kirken er ikke finansieret via statsstøtte, men baserer sig hovedsagligt på gaver som medlemmmer og venner af kirken giver til driften. Ønsker du at støtte kirken med en gave, så kan det ske ved at indbetale til konto 8117 – 4675368 Nykredit Bank. Ønsker du skattemæssig fradrag for din gave, da skriv dit cpr. nummer på indbetalingen så vil der blive sørget for at du modtager skattemæssig fradrag for din gave. Ønsker du at støtte kirken med en månedlig overførsel, bør det ske ved oprettelse af en forpligtelseerklæring.

Kirkens kontonummer:
Nykredit Bank
Reg: 8117
Konto: 4675368