Netværk

Vi ønsker at være en kirke, der både har et stærkt center med gudstjeneste og fælles undervisning og læring samt et stærkt netværk, der er vidt forgrenet og mødes rundt omkring i byen i private hjem og på forskellige mødesteder.

Kirkens netværk består af fællesskaber i fire forskellige størrelser:
1. Livsforvandlingsgrupper – som er det helt lille fællesskab på 2-3 personer.
2. Netværksgrupper – som er det lille fællesskab på 5-12 personer.
3. Klynger – som er det mellemstore fællesskab på 15-50 personer.
4. Gudstjenester – som er det helt store fællesskab på 50-250 personer.

Når vi læser det Nye Testamente er det tydeligt, at de første kristne udtrykte fællesskabet i disse forskellige størrelser og former.

1. Livsforvandlingsgrupper – tætte venskaber, hvor vi hjælper hinanden til gode vaner.

En livsforvandlingsgruppe består af 2-3 personer, der mødes ugentligt – enten ansigt til ansigt hvor som helst eller via skype eller telefon og holder hinanden fast på nogle sunde livsvaner, der fremmer personligt discipelskab og styrker efterfølgelsen af Jesus. Grupperne åbner og lukker uorganiseret. Man kan selv starte en gruppe og dele den, hvis man bliver flere end tre. Det er også deltagerne selv, der vælger hvilke spørgsmål, som man skal stille hinanden. Dog anbefaler vi at følgende spørgsmål indgår i den faste rutine: 1. Har du læst det i Bibelen, som vi aftalte? 2. Har du bedt i ugens løb? 3. Har du delt din tro med andre i ugens løb? Og så kan man ellers føje til af andre spørgsmål, der vedrører livsområder, hvor man gerne vil opleve livsforvandling og åndelig vækst.

2. Netværksgrupper – det lille fællesskab, hvor vi deler liv og tro i et varmt og fortroligt fællesskab.

En netværksgruppe består af 5-12 personer, der mødes jævnligt og ofte nok til at bygge tætte og nære relationer, så det bliver naturligt at dele liv på en fortrolig og omsorgsfuld måde. Gruppen samles som oftest i private hjem. Og ligesom den første kirke, som beskrives i Apostlenes Gerninger kpt. 2 vers 42, så vil en sund gruppe holde fast ved Apostlenes lære (Bibelen), bønnen, brødsbrydelsen og fællesskabet. Gruppen ledes af en gruppeleder og meget gerne sammen med en assistent eller gruppelederlærling. Gruppen er ikke en bedegruppe, en studiegruppe eller en omsorgsgruppe – men en livsgruppe. Den rummer alle facetter af menneskelivet og kristenlivet. En slags mini-kirke, der har alle de funktioner en kirke har: omsorg, oplæring i troen, tjenestefostring, fællesskab, bøn, barmhjertighed, mission, nådegaver etc. Gruppen kan enten vokse og dele sig og derved blive til flere grupper eller sende nogen ud fra gruppen til at starte nye grupper.

3. Klynger – det mellemstore fællesskab, hvor jeg dyrker socialt fællesskab med ligesindede og lærer nye mennesker at kende.

En klynge består, som oftest af en 15-50 personer. Det er et fællesskab, der har en fælles mission for at være kirke og kristent fællesskab for en særlig målgruppe eller område i og udenfor kirken. Nogle klynger kan have vægt på at række ud til kirkefremmede – mens andre kan have vægten på omsorg og socialt fællesskab. Vigtigst for klyngen er, at den både har en op, ind og ud dimension, for at blive bevaret sund og voksende. Op-dimensionen handler om bøn og lovsang – om at søge nær til Gud. Ind-dimensionen handler om fællesskab og discipelskab – om sammen at vokse tættere på Jesus i relation og karakter. Ud-dimensionen handler om mission – om at være og tale de gode nyheder og møde behov i menneskers liv, der ikke kender Jesus endnu.

4. Gudstjenesten – det store fællesskab, hvor jeg oplever mig, som en del af den store familie og finder retning og kurs for helheden.

Gudstjenesten er den ugentlige fest, hvor hele familien samles uanset alder og etnisk baggrund. Det er der vi har vægt på tilbedelse og lovsang – og fejrer det Jesus har gjort for os og den har er. Det er der vi lytter til undervisning i Bibelen og hvor vi forkynder de gode nyheder om hvad Jesus har gjort og hvem han er. Det er også til gudstjenesten, at vi kaster visionen for hele kirken, som ét legeme og fællesskab, der går sammen vej, som én enhed uanset baggrund, alder og etnicitet. Gudstjenesten vil også ofte rumme fællesbøn, nadver, dåb, barnevelsignelse og tilbyde personlig forbøn.

Klyngen – vejen ind i fællesskabet

Klyngen er en oplagt vej ind i fællesskabet. En klynge består af 10-40 personer og mødes cirka en gang om måneden til en bred vifte af sociale arrangementer, hvor hygge og netværk er i fokus. For dig som er ny eller nysgerrig, kan du i klyngen lære både nye mennesker og kirken bedre at kende.

25Plus

Vi er 25Plus. Vi er singler, par og par med børn*. Vi er alt fra studerende og selvstændige til sygeplejersker og skolelærere. Vi råhygger. Vi griller, tager i parken, på stranden, spiller spil eller laver sammenskudsbrunch. Vi snakker og har det sjovt. Vi deler liv og tro. Vi kommer, som vi er. *Vi opfordrer til at få børnene passet, når der er klynge, da arrangementerne er på de voksnes præmisser.

Familieklynge

Et uformelt, nede-på-jorden fællesskab med mulighed for at skabe og udvikle relationer – og gøre kirke til mere end en søndagsaktivitet. Vi mødes en gang om måneden enten fredag kl. 17-20 (selvfølgelig inkl. Disneysjov og fredagsslik!) eller lørdag formiddag kl. 10-12. Hver gang spiser vi sammen og splejser om udgifterne. Vi mødes på skift i private hjem og tager enkelte gange på tur f.eks. i Østre Anlæg eller Legeland. Programmet er primært målrettet småbørnsfamilier, men andre unge par og singler er også velkomne! Måske larmer vi lidt – men det er bare fordi vi hygger os!

55+

Klyngen for 55+ er et åbent og inspirerende fællesskab, hvor der er rig mulighed for at skabe nye og tættere venskaber. Vi hygger os og deler vores kristne tro, oplevelser i naturen og i kulturlivet, og ikke mindst vores livshistorier. Vi mødes anden torsdag i måneden kl. 19 i kirkens Café Sand, og du er mere end velkommen til at være med!

Hjerterum

Hjerterum er for børn og voksne, der sætter pris på at få nye venskaber og relationer. Familieklyngen er et mellemstort åbent fællesskab af 15-17 familier med børn i alderen fra omkring 5-6 år og op til 17-18 år – men alle er velkomne! Vi glæder os over, at vi også har folk med, der ikke selv har børn, men som godt kan lide at hænge ud med familier. Vi mødes som oftest en lørdag eller søndag eftermiddag 3-4 gange i halvåret, og når vi mødes, så er det hygge på både børnenes og de voksnes præmisser, der står i højsædet. Vi har holdt nytårs- og julefester, været på skovtur og sejltur; vi har holdt grilfester og middagsselskaber. Programmet er ikke altid så afgørende – vigtigst er det, at både børn og voksne hygger sig og lærer hinanden at kende. Du er varmt velkommen til at prøve vores klynge af og se, om det er noget for dig/jer.

Netværksgruppen

I en mindre gruppe på 8-12 personer kommer vi tæt på hinanden. Livet er bedst, når det deles med andre, og i gruppen er venskab, ærlighed, fortrolighed, og samtale nogle af de centrale elementer, og Jesus, bøn og bibelen er i omdrejningspunkterne. Grupperne samles regelmæssigt rundt om i hjemmene, og vi har mange forskellige grupper opdelt f.eks. efter alder, køn, familie eller interesser. For tiden har vi 15-17 grupper, og vi er altid i gang med at starte en ny, så der er helt sikkert en gruppe, der passer til dig!