Kirken

Aalborg Citykirke er én af flere frikirker i byen, og vi bor i Samsøgade lige over for den tidligere skøjtehal. Om søndagen samles vi omkring 150 personer med vidt forskellige baggrunde og alder til gudstjenesten, og i løbet af ugen mødes vi i mindre fællesskaber rundt om i byen.

Vi er en frikirke, dvs. at vi er selvforvaltende og uafhængige af staten, men er et anerkendt kristent trossamfund og udfører alle kirkelige handlinger såsom bryllupper og begravelser. Vi bygger vores tro på de grundlæggende bekendelser, som kommer til udtryk i Trosbekendelsen. Vi er en karismatisk kirke, og vi tror på, at Gud svarer på bøn, og derfor beder vi for syge og tager Gud med i vores hverdag.