Kirkelige handlinger

Barnevelsignelse

Aalborg Citykirke tilbyder barnevelsignelse i stedet for barnedåb. Barnevelsignelsen sætter fokus på at børnene tilhører Guds rige. Dette baserer vi på Jesu ord fra Markusevangeliet kap. 10, hvor Jesus velsignede børnene.

Velsignelsesbønnen er en personlig bøn om Guds velsignelse af familien, barnet og barnets fremtidige liv.

Som kirke og ‘åndeligt hjem’ ser vi det som vores ansvar at være med til at støtte op omkring barnet og familien. Dette gør vi blandt andet ved at tilbyde undervisning, aktiviteter og fællesskab, hvorigennem familien og barnet kan blive beriget og vide, at vi som kirke støtter op omkring dem.

Konfirmation

Som kirke har vi et konfirmationsundervisningsforløb kaldet “BASIC”. BASIC giver hver søndag elever fra 7. klasse en mulighed for at dykke ned i Bibelen og opdage, hvordan den har personlig relevans for alle unge.

Dåb

Jesus har sagt, at hvis man tror på ham, så skal man lade sig døbe. Derfor er dåben en vigtig manifestation af ens tro på Jesus Kristus. Dåben symboliserer “afvaskning” af personens synder og er en offentligt bekendelse af ens tilhørsforhold til og tro på Jesus Kristus.

Alle, der ønsker at blive døbt i Aalborg Citykirke, gennemgår et dåbs-introduktionskursus, hvor dåbens betydning og vilkårene for efterfølgelse af Jesus gennemgås. Dåben finder sted ved fuld neddykkelse og foregår i forbindelse med en gudstjeneste.

Bryllup

Hvis I ønsker at blive gift i Aalborg Citykirke, vil vi som kirke gøre alt hvad vi kan for at I får en fantastisk dag.

Vi står til rådighed med vejledning og hjælp til, hvordan vielsesceremonien kan blive personlig og udtrykke det, som brudeparret ønsker. Hvis det ønskes, kan kirken hjælpe med at skaffe kunstnere, musikere og dekoratører, sådan at drømmebrylluppet kan blive til virkelighed.

Vi har ingen krav om at vielsen skal foregå på kirkens faciliteter, selvom kirken råder over både større og mindre rum, der kan indrettes individuelt, og faciliteter, der inkluderer plads til reception og/eller festmiddag.

Som kirke lægger vi vægt på at give brudeparret de bedste forudsætninger for et godt, lykkeligt og langt ægteskab. Vi tilbyder derfor brudeparret før-ægteskabelig rådgivning og forskellige kurser for par, som alt sammen er en investering i ægteskabet.

Begravelse og dødsfald

Når en af vores kære dør, melder der sig helt naturligt en del spørgsmål. Oftest henvender de pårørende sig til en bedemand, som varetager de praktiske ting. Umiddelbart efter et dødsfald udfærdiger en læge en dødsattest, som skal afleveres til bedemanden sammen med dåbs- eller navneattest, sygesikring, evt. vielsesattest, ægtefælles dåbs- eller navneattest. Alt dette hjælper bedemanden med.

Ved dødsfald kontaktes ligeledes kirken, hvor en præst træder til med en samtale. I samtalen er der plads til både det praktiske omkring salmer, sange og begravelse, samt de følelsesmæssige og åndelige snakke omkring dødsfaldet.

Som kirke er vi med hele vejen, hvis der er behov. Vi kan være behjælpelige med en begravelse i kirkens regi – både i vores lokaliteter eller på kapellet på den kirkegård, hvor afdøde skal begraves.

Nadver

Nadver blev som kirkelig handling indstiftet af Jesus for at minde os om hans stedfortrædende død på korset. Når præsten og menighedstjenerne bryder brødet, symboliserer dette, hvordan Jesus gennem lidelse blev ødelagt på korset. På samme måde minder vinen (alkoholfri druesaft) os om Jesu blod, der renser os for al vores synd. Uden Jesu død på korset ville vi ikke have nogen frelse.

Nadveren er en fælles handling og et billede på det at være en del af en kristen menighed. Alle, der ønsker at mindes Jesu død og opstandelse, er velkomne til at deltage i kirkens fælles nadver.